Nasza kadra

Nasi pracownicy

W przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016 pracują:

Anna Więckowska

Anna Więckowska – Dyrektor przedszkola

Pani Anna Więckowska – dyrektor.

Wykształcenie:

 • Studia wyższe magister: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • Studia wyższe zawodowe: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 • Studia podyplomowe: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I ZINTEGROWANA
 • Studia podyplomowe: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • Studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

spacer

Pani Katarzyna Gumińska – nauczyciel-wychowawca grupy II.

Wykształcenie:

 • Studia wyższe, tytuł licencjat: EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • Studia podyplomowe: WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Pani Magdalena Tumińska – wychowawca grupy I.

Wykształcenie:

 • Studia wyższe, tytuł licencjata: WCZESNA EDUKACJA i TERAPIA PEDAGOGICZNA

Pani Jagoda Gudyka – nauczyciel.

Wykształcenie:

 • Studia wyższe, tytuł: magister PEDAGOGIKA OGÓLNA, specjalność-Pedagogika szkoły
 • Studia wyższe, tytuł licencjat: WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Pani Anna Gaciuk – nauczyciel grupy II.

Wykształcenie:

 • Studia wyższe, tytuł magister: PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
 • Studia wyższe zawodowe: EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • Studia podyplomowe: WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Pani Małgorzata Sidorowicz – pomoc nauczyciela w grupie II.

Pani Aneta Borkowska – pomoc nauczyciela w grupie I.

Pani Katarzyna Kotyńska – pomoc nauczyciela w grupie III.

Pani Katarzyna Ługiewicz – pomoc nauczyciela w grupie I.