Jak zapisać dziecko do Rezydencji Malucha

Jak zapisać dziecko

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia dziecka lub odebrać kartę bezpośrednio w sekretariacie przedszkola. Wypełnioną kartę należy przynieść do sekretariatu przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 31 marca br.

W przypadku posiadania wolnych miejsc po terminie 31 marca rekrutacja będzie trwała aż do uzyskania pełnej liczby dzieci w grupach przedszkolnych!

Pobierz pliki z Regulaminem Rekrutacji oraz Statutem Przedszkola Rezydencja Malucha.

word_downloadKarta zgłoszenia dziecka

spacer

pdfRegulamin rekrutacji

 

pdfStatut przedszkola