Nasi pracownicy

Anna Więckowska
Dyrektor przedszkola

Anna Więckowska pełni funkjcę Dyrektora Rezydencji Malucha.  Anna jest absolwentką studiów magisterskich.

Wykształcenie:

  • Studia wyższe magister: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
  • Studia wyższe zawodowe: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
  • Studia podyplomowe: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I ZINTEGROWANA
  • Studia podyplomowe: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Obecnie brak komentarzy.